สอบถามเพิ่มเติม : 02-123-4000

แนะนำเพื่อนมา ฟินยกก๊วน

กรุณากรอกข้อมูลของคุณและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รายละเอียดของคุณ (ผู้แนะนำ)

กรอกรายละเอียดเพื่อนที่คุณต้องการแนะนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับทิสโก้มาก่อน หรือเคยใช้บริการและปิดบัญชีไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลจากทางสาขาที่ทำการสมัคร หรือภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดแคมเปญโดยธนาคารจะเป็นผู้ทำการจัดส่งของกำนัลให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
  • กรณีที่ชื่อของผู้ได้รับการแนะนำ มีการแนะนำซ้ำ ทางธนาคารจะพิจารณาการแจ้งใช้สิทธิ์ที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ถือเอาการตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสด หรือมอบโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทางธนาคารไม่สามารถจัดหาของกำนัลตามที่แจ้งไว้ให้ท่านได้ ธนาคารขอเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้ในภายหลัง
  • พนักงานหรือตัวแทน (Agent) ที่ส่งสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ทางธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อกับผู้ให้บริการได้โดยตรง
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด